- NAWRÓCENIE? I CO DALEJ? -

Żyjemy w trudnych czasach- wojny i wieści wojenne, głód,trzęsienia ziemi, choroby... wszystko to, co przepowiedział Jezus się wypełnia... a nie mówił On jeszcze o tsunami, światowym terroryzmie, nie mówił o kryzysie ekonomicznym i ciągłym strachu o własny dobytek... to wszystko dzieje się teraz... nawet jeśli tymczasem nasz kraj, nasze rodziny, my sami jesteśmy tylko obserwatorami tych tragedii z daleka, może to być naszym udziałem niestety w tym kolejnym, 2017 roku. To, co jest przed nami, jest zagadką i tylko sam Bóg wie, co nas czeka. Niepewność może porażać, paraliżować...

Dlatego uchwyćmy się kurczowo naszego Boga- może to brzmieć jak banał, kolejny nasz lokalny adwentowy frazes, ale tak naprawdę przecież chodzi o zaufanie Mu bez granic, o wiarę w to, że cokolwiek nas czeka- czy chwile przyjemne i zadowalające, czy ból, łzy i smutek to przeżyjemy ten czas z Nim, naszym Bogiem... każdą chwilę, każdy dzień i tydzień, cały rok...

31 grudnia  spotkaliśmy się znowu, jak co roku, aby razem żegnać miniony rok, tym razem w jeszcze bardziej różnorodnym gronie z powodu odbywającego się w pszczyńskim zborze zjazdu młodzieży.

"Nawrócenie? I co dalej? " to temat, który nurtuje wielu.

-"czym tak naprawdę jest nawrócenie?

-czy wiara w Jezusa wystarczy?"

- te i mnóstwo innych pytań zadaje sobie wielu chrześcijan różnych denominacji...

a żyjemy w takich czasach, ze najwyższa pora poznać odpowiedzi.

Modlimy się, aby Jezus był odpowiedzią na wszystkie pytania, receptą na każdy problem, lekiem na nieuleczalne... tego życzymy sobie i Wam...

Copyright by Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie   |   ul. Sokoła 7, 43-200 Pszczyna