- O NAS -


HISTORIA ADWENTYZMU NA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ
Pierwsze osoby na tym terenie otworzyły swoje serca na słowa Dobrej Nowiny w 1924 roku za pośrednictwem W. Czembora. Byli to członkowie rodziny Watutów i Miklerów. Rok później odbył się chrzest i przymierze z Panem zawarły 4 osoby, które wraz z pięciorgiem dzieci zostały przyjęte do społeczności adwentystycznej w Czechowicach. Nowo ochrzczeni ze szczególnym zaangażowaniem opowiadali innym o swoich doświadczeniach z Bogiem. W krótkim czasie prawdą zainteresowane zostały kolejne rodziny Głąbek i Wagner. Następne chrzty w latach 1926 i 1927 to dalsze 13 osób, które oddały swoje życie Jezusowi. Spotkania biblijne prowadzone były w tym czasie przez kaznodziejów Kunica, K.Ruckiego i J.Gomolę w mieszkaniu rodziny Wagner.


ZASADY WIARY
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedyne credo i wyznaje podstawowe zasady wiary jako nauki płynące z Pisma Świętego. Zasady te, przedstawione poniżej, stanowią wykładnię nauk Pisma Świętego, tak jak je rozumie i wyraża Kościół. Ich uzupełnienia i zmiany mogą być dokonywane podczas Zjazdu Generalnej Konferencji, gdy Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego do pełniejszego zrozumienia prawdy biblijnej lub lepszego sposobu jej wyrażania

PISMO ŚWIĘTE

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest pisanym Słowem Bożym, przekazanym pod natchnieniem Bożym przez świętych mężów Bożych, którzy mówili i pisali pod wpływem Ducha Świętego. W Słowie tym Bóg przekazał człowiekowi wiedzę potrzebną do zbawienia. Pismo Święte jest nieomylnym objawieniem woli Bożej.


KIM JESTEŚMY
Kim jesteśmy?

Odpowiedź na takie pytanie bardzo często staje się formą autopromocji. Tym razem jednak autoreklamy nie będzie.

Owszem, jesteśmy ludźmi starającymi się traktować religię serio. Nie chcemy zamykać Boga w kościelnych murach - chcemy, aby był dla nas kimś realnym w codziennym życiu, nie tylko od święta. Ale jesteśmy zwyczajnymi ludźmi. W niczym nie jesteśmy lepsi od tych, którzy nas otaczają. I dlatego nasza szczera odpowiedź na pytanie "Kim jesteśmy" musi sprowadzić się do odpowiedzi na pytanie "Kim jest dla nas Jezus Chrystus".

To prawda - jesteśmy zagubionymi grzesznikami. Jednak odnalazła nas miłość Boga.


NAZWA I LOGO
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest wspólnotą chrześcijańską, opartą na zdobyczach reformacji protestanckiej. Nazwa Kościoła akcentuje dwa ważne, charakterystyczne elementy jego credo.

Pierwszy człon nazwy kieruje uwagę na adwent (z łac. "adventus" - przyjście), czyli zbliżające się powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na Ziemię, które zakończy historię obecnego świata. To majestatyczne, rzeczywiste przyjście Zbawiciela jest błogosławioną nadzieją Kościoła. I choć czas tego wydarzenia nie został objawiony, jesteśmy wezwani do bycia gotowymi w obliczu wypełniających się znaków czasu.

Drugi człon nazwy kieruje uwagę na Dekalog, dziesięć świętych i niezmiennych Bożych przykazań, w tym szczególnie na przykazanie czwarte, nakazujące przestrzeganie Dnia Siódmego - soboty - jako dnia odpoczynku, czci i służby zgodnie z nauką i przykładem Jezusa, Pana sabatu.


Copyright by Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie   |   ul. Sokoła 7, 43-200 Pszczyna