Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie


- NAZWA I LOGO -

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest wspólnotą chrześcijańską, opartą na zdobyczach reformacji protestanckiej. Nazwa Kościoła akcentuje dwa ważne, charakterystyczne elementy jego credo.

Pierwszy człon nazwy kieruje uwagę na adwent (z łac. "adventus" - przyjście), czyli zbliżające się powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na Ziemię, które zakończy historię obecnego świata. To majestatyczne, rzeczywiste przyjście Zbawiciela jest błogosławioną nadzieją Kościoła. I choć czas tego wydarzenia nie został objawiony, jesteśmy wezwani do bycia gotowymi w obliczu wypełniających się znaków czasu.

Drugi człon nazwy kieruje uwagę na Dekalog, dziesięć świętych i niezmiennych Bożych przykazań, w tym szczególnie na przykazanie czwarte, nakazujące przestrzeganie Dnia Siódmego - soboty - jako dnia odpoczynku, czci i służby zgodnie z nauką i przykładem Jezusa, Pana sabatu. Radosne przestrzeganie tego święta jest nie tylko uczczeniem boskiego dzieła stworzenia, jest również symbolem odkupienia w Chrystusie.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej jest częścią ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego - społeczności wierzących liczącej ponad 17 milionów ochrzczonych wyznawców (dane z czerwca'2011.

Logo Kościoła


Pismo Święte jest podstawą znaku i reprezentuje biblijne fundamenty naszej wiary. Przedstawia otwartą księgę, co sugeruje pełną akceptację słowa Bożego.

Symbol krzyża reprezentujący Ewangelię zbawienia, umieszczony jest w środku znaku aby podkreślić ofiarę Chrystusa, która jest centralnym tematem naszej wiary.

Płomień składa się z trzech linii opisanych na kuli. Trzy linie symbolizują trzech aniołów z 14 rozdziału Apokalipsy okrążających glob ziemski, oraz nasze pełnomocnictwo do zaniesienia Ewangelii całemu światu. Ogólny kształt płomienia jest symbolem Ducha Świętego.

Unosząc się dynamicznie w górę, linie  symbolizują zmartwychwstanie i zabranie do nieba podczas drugiego przyjścia Chrystusa, ostatecznego oparcia dla naszej wiary.


Copyright by Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie   |   ul. Sokoła 7, 43-200 Pszczyna