Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie


- KIM JESTEŚMY? -

Kim jesteśmy?

Odpowiedź na takie pytanie bardzo często staje się formą autopromocji. Tym razem jednak autoreklamy nie będzie.

Owszem, jesteśmy ludźmi starającymi się traktować religię serio. Nie chcemy zamykać Boga w kościelnych murach - chcemy, aby był dla nas kimś realnym w codziennym życiu, nie tylko od święta. Ale jesteśmy zwyczajnymi ludźmi. W niczym nie jesteśmy lepsi od tych, którzy nas otaczają. I dlatego nasza szczera odpowiedź na pytanie "Kim jesteśmy" musi sprowadzić się do odpowiedzi na pytanie "Kim jest dla nas Jezus Chrystus".

To prawda - jesteśmy zagubionymi grzesznikami. Jednak odnalazła nas miłość Boga. "Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł." (List do Rzymian 5:8) To niezwykłe, że przez wiarę dosięga nas zdumiewająca Łaska. "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar..." (List do Efezjan 2:8) Jezus Chrystus - Zbawiciel, Pośrednik i Odkupiciel - jest dla nas źródłem wolności.

To prawda - jesteśmy słabymi ludźmi. Jednak Chrystus daje nowe możliwości. Sam powiedział: "Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie." (Ewangelia Jana 15:5) Przestrzeganie jego prawa przestanie być uciążliwe, gdy "Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je" (List do Hebrajczyków 8:10) Jezus Chrystus - Dobry Pasterz - jest dla nas źródłem nowego życia.

To prawda - jesteśmy bezradni wobec tajemnicy śmierci i tajemnicy przyszłości. Jednak Chrystus chce, abyśmy nie "byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli" i abyśmy "się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei." (I List do Tesaloniczan 4:13) Biblia wyraźnie objawia, jak potoczy się historia świata. "I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi." (Ewangelia Jana 8:32) Jezus Chrystus - Słowo - jest dla nas źródłem prawdy.

Oto kim jesteśmy...

Zachęcamy do spotkania adwentystami przy okazji różnorodnych działań, prowadzonych przez naszą społeczność - począwszy od działań misyjnych, poprzez działalność charytatywną, na promocji zdrowia skończywszy. Mamy przy tym nadzieję, że będzie to przede wszystkim spotkanie z Jezusem Chrystusem.

Copyright by Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Pszczynie   |   ul. Sokoła 7, 43-200 Pszczyna